Przyrządy przewozu wewnętrznego – rodzaje i użycie

Sprzęty transportu wewnętrznego mogą skutecznie wpływać na optymalizację przebiegów produkcyjnych w magazynie. Na zawiły system przewozu wewnętrznego może komponować się szereg uzupełniających się urządzeń.

Dobrze jest poznać ich specyfikę.

przedmioty

Autor: Anthony Clayton
Źródło: http://www.flickr.com

Przenośniki to bardzo ważne urządzenia transportu technologicznego – Pozwalają one na szybkie przewożenie towarów na poszczególnych etapach linii produkcyjnych. Stanowią grupę urządzeń tak zwanego przewozu bliskiego. Zależnie od przeznaczenia, rozróżnia się przenośniki do przewozu (zobacz więcej przyczepa kłonicowa) palet, pudeł, opon samochodowych, blach, czy pojemników tworzywowych. Ze względu na budowę przenośników wyróżnia się przenośniki przemysłowe, rolkowe napędzane a także łańcuchowe. Wózek transportowy natomiast to narzędzie jezdne, umożliwiające płynne przesunięcie ładunku położonego pomiędzy liniami ciągu transportowego. Rozróżnia się wózki komunikacyjne napędzane i nienapędzane. Zależnie od warunków przewożenia wyróżnia się wózki jezdniowe a także szynowe.

Tak zwane krzyżówki stanowią grupę urządzeń przewozu poziomego. Ich fundamentalnym zadaniem będzie prostopadła zmiana kierunku ruchu ekwipunku. Odbywa się to przez przecięcie dwóch typów urządzeń – na przykład przenośników rolkowych jak też przenośników łańcuchowych. Pewien z przenośników jest unoszony przez stosowną konstrukcję podbierając albo odkładając w tenże sposób ładunek oraz równocześnie nadając mu boczny ruch. Pozytywem tego typu sprzętów jest zajmowanie małej przestrzeni i ewentualność łączenia dwóch linii transportowych o rozmaitych kierunkach – zapraszamy do promus po transport (patrz też: transport aut z niemiec) technologiczny.

Przyrządy transportu pionowego, gwarantującego transport technologiczny, to inaczej przenośniki stosowane w celu pionowego transportowania ładunków. Mogą być to np. dźwigi z zabudowanymi przenośnikami łańcuchowymi.