Co to jest obróbka cieplna? Co na ten temat wiemy oraz jakie mamy rodzaje? Jak powinno się prawidłowo ją przeprowadzać?

W jaki sposób wytwarza się wyroby z metalu? Koncepcja robienia takich przedmiotów polega na robieniu odlewów o pożądanym kształcie oraz wymiarze. Te rezultaty możemy osiągnąć dzięki odlewnictwu.

Termoobróbka

Autor: Associated Fabrication
Źródło: http://www.flickr.com
Odlewnictwo zachodzi dzięki doprowadzeniu surowca do stanu płynnego, a później wypełnieniu nim uprzednio zrobionej formy do odlewu . Przy okazji tego zagadnienia dobrze jest poznać też pokrewne pojęcia, takie jak obróbka cieplna. Polega ona na poddaniu materiału odpowiednim zabiegom cieplnym, wpływają one na przemianę struktury stopu.

To bez wątpliwości bardzo ważna tematyka, zatem jeśli masz ochotę ją poznać głębiej, to kliknij tu, a więcej znajdziesz w ofercie.

Prowadzi to w konsekwencji do nadania im określonych cech mechanicznych i fizycznych. Na takie proces składa się szereg operacji. Robi się je w sposób ciągły, składa się na nie nagrzewanie, utrzymywanie ciągłej wysokiej temperatury surowca i chłodzenie. Obróbka cieplna polega na zmianie własności surowców metalowych za pomocą temperatury.

Najbardziej znana metoda obróbki cieplnej to wyżarzanie (polecana firma ALWRO). Mowa tu o zabiegu, który polega na rozgrzaniu metalu do właściwej temperatury, aby następnie wygrzać go w tych warunkach i wystudzić do temperatury otoczenia. Wyżarzanie wykorzystuje się do rozmiękczenia surowca przed walcowaniem na zimno, lecz także do usunięcia naprężeń materiałowych. Znamy kilka metod wyżarzania. Innym rodzajem jest hartowanie metalu. W tym celu musimy nagrzać metal, ogrzewamy go w temperaturze wyższej od granicy przemiany, na samym końcu zaś oziębiamy. Sporym atutem zahartowywania jest zwiększenie wytrzymałości częścią, które są najbardziej obciążone. To sprawia, że zyskują odporność na dużą temperaturę, co sprawia, że są bardziej mocne na uszkodzenia mechaniczne. Tego typu potraktowane wysoką temperaturą surowce są też mniej ciężkie, a przy tym mają większą wytrzymałość na częstą eksploatacje.

Kolejną metodą jest odpuszczanie. Polega to na tym, że podgrzewamy wcześniej zahartowaną stal do temperatury 150-700 stopni Celsjusza, a następnie wychładzamy ją w ustalonym tempie do temperatury otoczenia. Celem odpuszczania jest wyeliminowanie kruchości oraz naprężenia występującego w metalu. Natomiast, jeśli chcielibyśmy zwiększyć elastyczność materiału przy jednoczesnym zmniejszeniu odporności mechanicznej, powinniśmy zrobić przesycanie. Jest to nagrzanie do temperatury, która jest większa od temperatury granicznej dla tego drugiego składnika.