Badania porównawcze a badania penetracyjne w odniesieniu do jakości

Test jakości obecnie jest rzeczą codzienną. Samochody, kosmetyki i wiele różnych rzeczy codzienne przechodzą setki testów mających związek z nakreśleniem ich jakości.

badania penetracyjne

Autor: Roger Blackwell
Źródło: http://www.flickr.com
Szczególnie natomiast testom nazywanym A/B poddawane są różne wersje stron online.
pudełko

Autor: KNAUF
Źródło: KNAUF
Jedną z sposobów poddawania kontroli jakości są testy porównawcze. Można znaleźć różnorodne definicje testów porównawczych, ale jest to metoda naukowa. Wiąże się ona z kontrolowanymi oraz stochastycznymi eksperymentami. Prowadzi ją z reguły osoba o obiektywnej ocenie. Testy porównawcze to inaczej mówiąc porównywanie co najmniej dwóch podobnych rzeczy – takich jak – modeli aut, z tego źródła. Co ważne, testy są zależne od poddawanych im rzeczy. W związku z tym, w zależności od kwestii, różne są ich główne zadania. Test A/B z kolei polega szczególnie na porównaniu dwóch projektów internetowych stron. Głównym jego celem jest wybranie lepszej wersji, która będzie spełniała podane zadania. Dzięki testom porównawczym można szybko oraz łatwo podjąć decyzję.
Badania penetracyjne mają różnorakie techniki. Należą one jednak do najstarszych testów w kategorii nieniszczących materiałów metalowych i niemetalowych. Ich najważniejszym celem jest wykrycie defektów i uszkodzeń powierzchniowych, takich jak pęknięcia, porowatości, nieszczelności lub rozwarstwienia.

Dodatkowo, przy użyciu badań penetracyjnych można testować na przykład materiały ferromagnetyczne, których nie da się badać techniką magnetyczną -> tuv.com/pl/poland/uslugi/tematy_szkolen_1/technologia_produkcja_1/badania_nieniszczace_ndt_spawalnictwo_1/badania_nieniszczace_ndt_spawalnictwo.htmlWszystko jednak jest uzależnione od warunków temperatury oraz czułości badań, która jest wcześniej zakładana. Najczęściej są stosowane w dziale przemysłowym.